Informace o Liberci v češtině – Informationen über Reichenberg auf tschechisch

Liberec (Reichenberg) – krátký portrét Kde mezi zelenými horami zvesela teče Nisa, Kde ve voňavém údolí otec Ještěd přemýšlivě naslouchá, Ty se musíš z utrpení uzdravit, jakkoliv hluboce v Tvém srdci buši. Tam jsem byl kdysi mlád, já jsem byl v Liberci, Ve starém Liberci student.   Tak, jak to vyjadřuje první sloka této romantické studentské básně v […]

Chronik der Stadt Reichenberg: 03. September 1914

Das Stadtverordnetenkollegium genehmigt die Pläne für den Schulbau am Kranich und die Kostensumme von 260.000 K. Es beschließt weiter den Bau eines Hauses für übertragbare Krankheiten beim Stephansspitale. Beide Bauten gelten als Notstandsbauten.