Liberec – město škol

Liberec nebyl jenom nejvýznamnějším průmyslovým a obchodním centrem severních Čech ale také významným městem škol. Kromě vysoké školy (její založení znemožněla druhá světová válka) mělo tak říkajíc všechny druhy škol.

Vycházíme z toho, že město mělo již ve 14. až 15.století tehdy obvyklou farní školu, která byla v husitských válkách (1419- 1436) zničena, tak jak bylo zničeno celé „městečko.“

 

–         první listina z roku 1544 dokazuje existenci „staré školy“. Městský písař v ní vykonal úřad učitele,

–         další zvrat ve školství nastal ve třicetileté válce (1618 – 1648) a pak začínající protireformaci.

Maria Theresia vyhlásila v roce 1774 „Nový školský řád“, který znamenal nový rozkvět školství. Bylo v něm stanoveno, že každý farní kostel musí mít též tzv.“triviální“ školu, (pro čtení, psaní a počty), každé větší místo pak musí mít tzv.hlavní školu a každé zemské hlavní město je povinno založit tzv.normální školu.

1889 byl v Rakousku vyhlášen „Zákon o národní škole“, který umožnil svobodnější vývoj, čímž byl umožněn další rozkvět školství. Tento zákon byl téměř nedotčen převzat i po roce 1918 pro svou efektivnost téměř všemi státy, vzniklé po rozpadu monarchie.

Národní školy (základní) v Liberci:

–         1812 ve starém městě

–         1870 ve městě Christiánově

–         1873 na Čtvrti

–         1892 na Keilově vrchu

–         1909 na Jeřábu

Přehled škol:

Před rokem 1914 bylo 5 chlapeckých a dívčích škol (pětitřídních), 1 smíšená národní škola, 2 chlapecké a 2 dívčí měšťanské školy,

V roce 1918 bylo 56 tříd národních škol a 21 tříd měšťanských škol,

V roce 1930 bylo 25 tříd národních škol, 23 tříd měšťanských, 1 soukromá národní a měšťanská škola v klášteře u Uršulek (měla 8 tříd), 1 pomocná škola se 4 třídami-

Důvody pro snížení je třeba vidět v poklesu porodnosti a v novém školském zákoně o menšinovém školství z roku 1919.

Další německé školy: (31.10.1936)

5 vyšších škol (s maturitou):

reálné gymnazium (1872), průmyslovka (1876), učitelský ústav (1892), dívčí reformí realní gymnazium, (1920), obchodní akademia (1901)

V ČSR: 1918/19: 124 německých – 157 českých vyšších škol.

1937/38: 82 německých – 286 českých vyšších škol

9 odborných škol: textilní průmysl, obchod, podpora živností, zemědělství, hudba, umění, ženská povolání, drogerie, porodní asistentky,

7 pokračovacích škol pro různá povolání, 8 školek, dětské domovy, 1 domov pro pomocnou školu, 1 Asyl-jesle panny Marie firmy Liebieg, 1 domov pro učně s nolehárnou.

Rudolf Simm

Übersetzung: Erwin Scholz

 

 

Veröffentlicht in Aktuelles, Aus dem Heimatkreis Reichenberg, Historisches Reichenberg, Reichenberg heute Liberec.

Schreibe einen Kommentar