Liberec – Dějiny města („historický průběh“)

Kdysi nejvýznamnější město s německým obyvatelstvem Liberec – Reichenberg leží pod Ještědem (1012 m) v kotli, kterým protéká řeka Nisa zhořelecká nebo-li lužická. První listinná zmínka je o něj jako o „Reychinbergu“. Majiteli byli páni z Biberštejnu, v roce 1552 následoval rod Hohenzollernů, pak 1558 Redernové. Pod jejich správou dosáhlo město Liberec, jež dekretem císaře Rudolfa II bylo v roce 1577 povýšeno na město, velkého rozkvětu.

Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 museli Redernové jakožto protestanti v rámci rekatolisace opustit své panství a proto získal město Valdštejn (Wallenstein) v roce 1622. Ten podporoval tkalcovství, protože potřeboval zejména pro svoje vojsko ušít uniformy. On, jakožto vojevůdce a znalec ekonomie přišel o svoje panství v roce 1634, když byl z příkazu císaře v Chebu zavražděn. Liberec, které bylo do třicetileté války protestantské, se navrátilo k původní víře opatřeními, které trvaly do roku 1658. Mnoho tkalců se ovšem raději vystěhovalo, než aby se staly katolíky. 1634 přeslo panství na rod Gallasův, 1757 na Clam-Gallasovy. Zároveň bylo zrušeno poddanství. V 18.století došlo k dalšímu vzestupu, který učinil z města Liberce „Severočeskou metropoli“. Když se v roce 1849 vyhlašoval provizorní obecní zákon, dostalo město samostatný obecný pořádek.

V roce 1882 bylo ve městě 1175 mistrů tkalcovských, z toho bylo 664 mistrů samostatných ve městě. (První přišli do Liberce již v roce 1578.) Zákonem ze dne 28.6.1889 se stal Liberec městem se samostatným statutem. 1897 mělo město první tramvajové spojení a to od nádraží do Lidových sadů, později byla trať prodloužena až do Horního Hanychova. V roce 1900 bylo v provozu již 32 textilních továren. V roce 1907 zřídil velkoprůmyslník Theodor Liebieg dělnické sídliště. Dne 16.12.1918 obsadilo československé vojsko Liberec, které bylo tehdy sídlem tzv.německo-české vlády. Od roku 1938 do roku 1945 se stalo hlavním místem Říšské župy. Město, které mělo ke konci Druhé světové války 75 000 obyvatel, obsadila dne 9.5.1945 Rudá armáda a tím přešlo též do české správy. V letech 1945-46 bylo německé obyvatelstvo těměř cele vyhnáno. Začleněním dalších obcí narostlo na město se 100 000 obyvateli a je zvovu hospodářským centrem.

Manfred Strauß

Übersetzung: Erwin Scholz

 

 

Veröffentlicht in Aktuelles, Aus dem Heimatkreis Reichenberg, Historisches Reichenberg, Reichenberg heute Liberec.

Schreibe einen Kommentar