Být u toho: Hledání stop. Kde jsou zlaté časy Liberce?

Dle tradice/termínově každé 2 roky střídavě  Augsburg/Liberec se konají letos opět Kulturní  dny od 22.-25. června 2017
v Liberci. Při příležitosti letošního dvacetiletého jubilea Česko-německé deklarace z roku 1997 jsou Kulturní dny zapojeny
do hranice přesahující kulturní iniciativy Německého velvyslanectví v Praze s Goethe Institutem.
 
Přijďte s námi:" Na hledání stop. Kde jsou zlaté časy Liberce?"  do Liberce: 22. - 25. června 2017. Očekává Vás zajímavý
program. Naplánujte si přeci návštěvu Liberce tak,  abyste byli při tom.
 
Co Vás očekává: barevný kulturní program apod.
- přednášky v nářečí "Jak nám zobák narostl"
- procházka městem - Místa historie/změny obrazu města po roce 1945/památníky v Liberci
- skvělá liberecká doba "Galerie U rytíře"
- liberecká kultura v 19. století
- návštěva v Oblastní galerii/v Severočeském muzeum
- Krajská vědecká knihovna
- německý jazyk v Liberci
- hudba, tanec, umělci z Liberce/Augsburgu
 
Chcete se zapojit nebo se zajímate o program, který bude v příštích týdnech k dispozici?
Kontaktujte: Urd-Rothe-Seeliger  0171/6413272 nebo přes email: urd juergen.rothe@t-online.de
 
Byli bychom potěšeni, kdybyste byli při tom. Možná, že se povede Vaši návštěvu naplánovat na dobu
22. - 25.  června 2017.
 
Severočeský Liberec   je známý, jinak než jiná města a obce v Sudetech,  dnes v podstatě  jako "Liberec".
Většina obyvatel nemá žádné historické kořeny ve městě, protože se zde usadili až po roce 1945.

Cílem projektu financovaného Německo-českým fondem budoucnosti"Hledání stop. Kde jsou liberecké
zlaté časy?" je, německou kulturu v Liberci zviditelnit a německé jméno "Reichenberg" učinit u veřejnosti
známějším. Vedle historických událostí se zapojuje též aktuální dění. Když hovoříme o hospodářské
situaci nebo se ale jde po otázkách, kde by bylo možno dnes se učit německy, tak tyto akce spojují
včerejšek s dneškem.
 
Zase jednou se ukáže, jakou významnou roli v dřívějším spolužití měla společná kultura v severočeském
prostoru. Zároveň se také ukazuje, že  přes společné kulturní programy se docílí jednodušejí poznávání
a diskutování o budoucích projektech.
 
Předseda Heimatkreis Reichenberg  Klaus Hoffmann  se těší "Od roku 1989 jsme pravidelně na návštěvě
v našem rodném městě pod Ještědem. Německou kulturu udržovat  a dále rozvíjet je jednou z našich
základních úloh. Proto se také těšíme opět v tomto roce nabídnout program ve spolupráci s naším patronátním
městem Augsburg a naším rodným-domovským městem Liberec."
 
Spolupráce s vedením města Liberec, Svazem Němců v Liberci a dalšími institucemi se bude rozvíjet a ještě
v budoucnu bude pevnější.
 
Těšíme se na Vaši návštěvu v Liberci, až se vydáme po stopách.
Veröffentlicht in Aktuelles, Aus dem Heimatkreis Reichenberg, Reichenberg heute Liberec, Termin / Veranstaltung.