Liberec – město kultury

Město, které se stalo v 18. a 19.století zámožným, se snažilo vždy vyznamenat se i v oblasti kultury a dokazovat vyjímečné. Již městský účet z roku 1600 dokazuje, že od té doby se hrálo divadlo jako např.hru „Comedia o narození páně“ anebo „Comedia o pašijích“.

 V roce 1820 postavil Cech tkalců na Novoměstském náměstí divadlo pro 760 posluchačů, které uvádělo i náročné opery a zpěvohry. Roku 1879 se tento „Tempel múz“stal kořistí plamenů.

Již v roce 1880 se usnesli otcové města postavit nové, pevné a důstojné divadlo. Za pomocí darů i z řad obyvatelstva došlo k výstavbě divadla, které bylo svěřeno v celém Rakousku znamým architektům Fellnerovi a Helmerovi. Divadlo stojí za dnešní radnicí. Počet míst k sezení je kolem 850. Výtavbu dokumentuje ještě i dnes pamětní deska v německém jazyce, která je umístěna při vchodu v přízemním foyeru divadla.

Vnějšek divadla vykazuje slohové prvky německé renesance. Nad hlavním portálem jsou umístěny skupiny postav, vyjádřené múzami, holdující umění. Vnitřek divadla je bohatě ozdoben v pozdním baroku. Obrazy na stropě vyjadřují čtyři proměny hudby (dětství, mládí, věk dospělý a stáří). Vyzvednout je třeba nádhernou oponu, jde o ranní práci mistra vídeňské secese Gustava Klimta. Divadlo bylo slavnostně otevřeno dne 29.září 1883 hrou Friedricha Schillera „Wilhelm Tell“. Přitom byla odhalena i votivní deska s věnováním německému divadelnímu umění, která byla s následujícím textem zazděna ve foyeru divadla: „Jakožto pomník obětavosti , činorodosti a občanského patriotismu obyvatel Liberce a okolí, ať tento vysvěcený dům zvěstuje pozdějším generacím o tvůrčí radosti naší epochy. Všemocný Bůh, ať ochraňuje tento dům“.

 Až do uzavření divadla z důvodu totální války dne 3.srpna 1944 nadchlo divadlo své diváky rozsáhlým operním, baletním, činoherním a činoherním repertoárem. Mezi tím byl i celý „Prsten Nibelungův“ Richarda Wagnera. Byl to ojedinělý výkon, dosud neopakovaný. Na programu byly všechny známé operety německé klasiky. Je třeba vezvednout, že byly uvedeny i tehdy aktuální dramata Gerharda Hauptmanna (jako na př.Tkalci). Básník navštívil Liberec v roce 1922 za velkého ohlasu obyvatelstva. A samozřejmě bylo toto divadlo pro svou kvalitu i můstkem pro operní zpěváky, tanečníky i tanečnice jakož i herce. Mnoho z nich se stalo světoznámými postavami jako na př. Paul a Attila Hörbiger, Hans Moser, Hans Holt, Erich Ponto, Julius Patzak, Leo Slezák, Alfred Leubner, Elfriede Ondteusch, Angela Sax, Gretl Zeutler-Sachs, Emmy Ullrich, Rita Ressel, Grete Volkmar (byla hostem z Dresden) a jiní.

 Z Liberce pochází taktéž mnoho umělců z mnoha oblastí výtvarného umění: (namátkou)

Harald Kreuzberg (tehdy největší baletní tanečník světa – spisovatel Otfried Preußler, Hans Bielau, básník – Prof.Dr.Hans Dittrich, výzkumník v oblasti našeho dialektu – Ferdinand Gerhard, Komponista a hudebník – Prof.Edmund Nick, Komponista a jiní. Všichni tito umělci šířili dobrý zvuk města ať již doma anebo v cizině.

Rudolf Simm ; Übersetzung Erwin Scholz

 

 

  

Veröffentlicht in Aktuelles, Aus dem Heimatkreis Reichenberg, Historisches Reichenberg, Reichenberg heute Liberec.

Schreibe einen Kommentar